پژوهش های اتاق بازرگانی باید منجر به بهبود فضای کسب و کار و توسعه استان شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: پژوهش های اتاق بازرگانی باید منجر به بهبود فضای کسب و کار و توسعه استان شود که رعایت این دو محور اصلی و زمان بندی پروژه ها باید در برنامه ریزی ها لحاظ شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در شورای پژوهشی اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه یکی از عمده ترین مشکلات فعالان بخش خصوصی، موضوع بانک ها است بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که تولیدات و خروجی های شورای پژوهش اتاق باید کاملا کاربردی و قابل استفاده باشد.
وی افزود: با توجه به محدود بودن اعتبارات بخش پژوهش اتاق، برای انجام این پژوهش ها نیازمند نقشه راه و اولویت بندی هستیم بنابراین این شورا باید سرفصل های خود را بر محور فضای کسب و کار استان تبیین کند.
رازقی با اشاره به معضلات عدم همکاری برخی از دستگاه ها در تهیه طرح های پژوهشی و یا استفاده از این طرح ها اظهارداشت: به زودی شورای هماهنگی حمایت از تولید استان برای رفع مشکلات کلیدی بخش تولید و اقتصاد استان راه اندازی می شود که تصمیمات این شورا می تواند بسیار راهگشا باشد.


رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه شورای پژوهش اتاق یکی از دستاوردهای مهم دوره قبل است اضافه کرد: حاکم کردن نگاه علمی بر پایه فعالیت ها می تواند مشکلات را کاهش و مسیر توسعه را هموار تر کند.
وی ادامه داد: هدف اتاق بازرگانی از انجام طرح های پژوهشی، ایفای نقش خود در توسعه استان است لذا در دوره نهم فعالیت اتاق بازرگانی فارس بر اساس چارت، شورای پژوهش به عنوان مرکز پژوهش های اتاق فارس فعالیت های خود را دنبال می کند.