منبع : اقتصاد برتر- به صورت متوسط به ازای هر ۱۰ هزار دلار واردات کالای چینی، یک شغل در کشورهای واردکننده نابود می شود

منبع : اقتصاد برتر- به صورت متوسط به ازای هر ۱۰ هزار دلار واردات کالای چینی، یک شغل در کشورهای واردکننده نابود می شود

JoomShaper