لیست نهایی کاندیدای نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی فارس برگزار شد

لیست نهایی کاندیدای نهمین دوره انتخابات بازرگانی فارس شامل اسامی 51 نفر از کاندیدای این اتاق در چهار گروه بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی منتشر شد.

در این انتخابات 15 نفر به عنوان هیات نمایندگان انتخاب می شوند.

 انتخابات های سراسر کشور یازدهم اسفندماه جاری به صورت همزمان برگزار می شود.

اسامی کاندیدای نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی فارس به پیوست آمده است:

JoomShaper