رئیس اتاق بازرگانی فارس روز خبرنگار را به اهالی رسانه تبریک گفت

رئیس اتاق بازرگانی فارس روز خبرنگار را به اهالی رسانه تبریک گفت

رئیس اتاق بازرگانی فارس همزمان با ۱۷ مرداد روز خبرنگار، این روز را به اهالی رسانه استان فارس تبریک گفت.