معرفی هیات رئیسه

آقای جمال رازقی جهرمی(رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش صنعت)

mr razeghi

 

آقای محمد صادق حمیدیان جهرمی(نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش معدن)

 mr hamidian

 

آقای ابراهیم غلام زاده (نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش معدن)

image


 

آقای نادر طیبی (خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش صنعت)

1


 

سرکار خانم یلدا راهدار (منشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش بازرگانی

rahdar 

JoomShaper