معرفی هیات رئیسه

آقای جمال رازقی جهرمی(رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش کشاورزی)

mr razeghi

 

آقای محمد صادق حمیدیان جهرمی(نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش معدن)

 mr hamidian

 

آقای ابراهیم غلام زاده (نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش معدن)

image


 

آقای عباس ابوقداره(خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش صنعت)

1


 

 آقای خسرو فروغان گرانسایه (منشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش کشاورزی) 

froghan 

JoomShaper