کتاب مداخلات

مداخلات: زندگی در جنگ و صلح. کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل

پس از سالها فعالیت در عرصه بین المللی کتاب زندگی کاری خود با عنوان «مداخلات: زندگی در جنگ و صلح» را منتشر کرده است.کوفی عنان این کتاب را با همکاری نادر موسوی زاده نوشته و داستان زندگی خود در عرصه های مختلف جهانی و تجربیات از رویدادهای تاریخی را به روی کاغذ آورده است. وی پس از چهار دهه حضور در سازمان ملل، در این کتاب از تجربیات منحصر به فرد خود پس از 11 سپتامبر، حمله آمریکا به عراق و افغانستان، جنگ 33 روزه لبنان ... روی کاغذ اورده است. این کتاب در سال 2012 منتشر شده است و برگردان فارسی ندارد.

JoomShaper