تحولات جمعیتی و پیامدهای آن بر بازار مصرف؛ با نگاه به ایران

به هت مرکز آمار واطلاعات اقتصادی اتاق ایران
کتاب «تحولات جمعیتی و پیامدهای آن بر بازار مصرف؛ با نگاه به ایران» منتشر شد

کتاب «تحولات جمعیتی و پیامدهای آن بر بازار مصرف؛ با نگاه به ایران» منتشر شد. این کتاب حاصل اولین مطالعه تحلیلی آماری انجام‌شده توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی معاونت اقتصادی پس از تأسیس آن در اواخر سال 1394 است، با تکیه بر اطلاعات منتشر شده از نتایج سرشماری‌های نفوس و مسکن کشور از سال 1335 تا 1395 و در زمینه بررسی تحولات ساختاری و سایر ویژگی‌های جمعیتی کشور در طول این سال‌ها و همچنین نحوه اثرگذاری این تحولات بر بازار مصرف حال و آینده کشور تهیه شده است.

از سوی دیگر امروزه با توجه به جمعیت و مسائل جمعیتی به عنوان یک ضرورت مطرح است. داده‌های مرتبط با ویژگی‌های جمعیتی کاربرد و سیعی در برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌های اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی فرهنگی دارد. شناخت ویژگی‌های جمعیتی ازجمله تعداد، نوع و بعد خانوار می‌تواند برنامه ریزان و سیاست گذاران را در رسیدن به اهدافشان یاری کند.

بعد از جنگ جهانی دوم برنامه ریزی‌های اقتصادی-اجتماعی به دلیل تلاطم تغییرات جمعیتی آغاز شد و جمعیت به عنوان یک عامل زیربنایی و اساسی موردتوجه قرار گرفت. در نتیجه پیش نیاز یک برنامه ریزی صحیح، دسترسی به اطلاعات جمعیتی قابل اعتماد است.

سرمایه گذاری مبتنی بر تغییرات جمعیتی و همچنین استخدام و حفظ بهترین نیروهای کار می‌تواند سود بیشتری را عاید سرمایه گذاران کند. در تمام موارد، جمعیت شناسی می‌تواند یکی از عوامل کلیدی ایجاد سود بیشتر باشد. جمعیت شناسی می‌تواند به سرمایه گذاران، تاجران و صاحبان مشاغل بزرگ کمک کند تا از اشتباهات هزینه بردار در برنامه ریزی بازاریابی‌شان اجتناب کنند. برای همین در این کتاب سعی شده که بر بخش بندی جمعیت شناختی بر مبنای متغیرهای جمعیتی از قبیل اشتغال، سن، مذهب، ملیت، جنسیت، درآمد، نژاد، بعد یا اندازه خانوار و تحصیلات تقسیم می‌کند. بیشتر بازاری‌ها تمایل دارند که بازار را براساس متغیرهای جمعیتی تقسیم بندی کنند. رویکردهای متنوعی است که می‌توان برای بخش بندی یک بازار و توسعه بهترین استراتژی برای دریافت هرچه بیشتر مشتری از بازار به کار گرفت. 

کتاب «تحولات جمعیتی و پیامدهای آن بر بازار مصرف؛ با نگاه به ایران» در 10 فصل آماده شده است. در فصل اول کتاب به توزیع و تغییر جمعیت در ایران پرداخته است. در فصل دوم به جمعیت شهری پرداخته است. در فصل سوم کتاب جمعیت روستایی، تغییرات تعداد آبادی‌های کشور و حجم و رشد جمعیت روستایی کشور و تحول جمعیتی روستاها به تفکیک طبقات جمعیتی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم کتاب به تحولات تعداد و بعد خانوار اشاره شده است. در فصل پنجم این کتاب ترکیب جنسی و ساختار سنی جمعیت ایران بررسی شده است. فصل ششم کتاب مرگ و میر در ایران را تبیین کرده و در فصل هفتم باوری در ایران و در فصل هشتم به مهاجرت و بازتوزیع جمعیت اشاره شده است. در دو فصل نهم و دهم پیش بینی جمعیت ایران تا سال 1430 و جمع بندی تحلیل ارائه شده است.

بررسی‌ها و مطالعاتی که در این کتاب انجام‌شده، نشان می‌دهد که تحولات و تغییرات چشم‌گیری در ویژگی‌های جمعیتی کشور صورت گرفته است. در این دوره زمانی، روند رشد جمعیت سیر نزولی داشته و میزان جوانی کاهش‌یافته است. باروری یکی از مؤلفه‌های تبیین‌کننده رشد جمعیت است اما در این مدت کمتر شده است. از طرف دیگر میزان شهرنشینی و روستانشینی کشور در دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده و ادغام روستاها در شهرها و تبدیل روستا به شهر و مهاجرت روستا-شهر ازجمله عوامل میزان افزایش شهرنشینی و کاهش روستانشینی شده است. در این وضعیت، کالاها و خدماتی که تولید می‌شوند باید بین مصرف‌کنندگان توزیع شوند؛ این مصرف‌کنندگان درنهایت خانوارها و افراد است. بنابراین تعداد اعضای جامعه و ترکیب آن‌ها در میزان موفقیت تولیدکنندگان جهت فروش محصولات اهمیت به سزایی دارد. هرگونه تغییری در تعداد و ترکیب جمعیتی باید به‌دقت موردتوجه ارائه‌کنندگان کالاها و خدمات قرار گیرد.

کتاب «تحولات جمعیتی و پیامدهای آن بر بازار مصرف؛ با نگاه به ایران»  با قیمت 15 هزار تومان منتشر شده است. کاربران اپلیکیشن اتاق ایران، برای خرید کتاب از 20 درصد تخفیف بهره‌بند خواهند شد.

JoomShaper