جایگاه خلاقیت و کارآفرینی

بنابر گزارش تهیه شده می‌توان گفت، گردشگری خلاق بیشترین همپوشانی را با گردشگری پایدار داشته و در نتیجه به حفظ منافع و منابع جامعه میزبان انجامیده و اثرات منفی گردشگری را به کمترین میزان ممکن می‌رساند. در واقع تأکید گردشگری خلاق بر فرهنگ و جامعه میزبان این امکان را برای ایران به وجود آورده که خود را به‌عنوان یکی از مقاصد مطرح در این زمینه معرفی کند. البته این مهم به‌سادگی فراهم نشده و نیازمند مهیا شدن زمینه‌هایی است که دولت، مردم و بخش خصوصی هر یک نقشی را در آن ایفا می‌کنند.

JoomShaper